Thư viện Video

Các video sau đây chỉ cho thấy việc sử dụng các sản phẩm STIHL và không thể thay thế việc đọc kỹ các hướng dẫn sử dụng và tư vấn chuyên nghiệp và hướng dẫn  sử dụng đúng đắn, chính xác và an toàn các sản phẩm từ các đại lý STIHL.

 
 

Cẩn trọng hàng giả/nhái 

An toàn sử dụng máy cưa, cách vận hành và bảo trì 

An toàn sử dụng máy cắt bê tông, cách vận hành, bảo trì 

Các dòng sản phẩm STIHL 

Công nghệ STIHL 

Mẹo hữu ích 

Các dòng sản phẩm VIKING