GTA 26

    GTA 26 là dòng máy cưa cắt tỉa chạy pin rất nhỏ gọn và tiện lợi, được thiết kế để sử dụng cho việc cắt tỉa cây vườn xung quanh nhà.