Hiển thị tất cả 8 kết quả

Máy tỉa cỏ, cắt cỏ, và dọn cỏ của STIHL nhanh chóng dọn sạch các bụi cỏ cao và rậm rạp. Các dòng máy này có thể kết nối với nhiều dụng cụ cắt khác nhau phù hợp cho khu vực cắt nhỏ cho tới khu vực cắt rộng lớn. Dòng máy STIHL động cơ 4-MIX tạo ra khí thải giảm thiểu đáng kể so với động cơ hai thì thông thường, giúp tăng hiệu quả nhiên liệu và giảm thiểu tác động môi trường.

MÁY CẮT CỎ MANG LƯNG

FR 230

MÁY CẮT CỎ MANG LƯNG

FR 3001

MÁY CẮT CỎ CẦN THẲNG

FS 120

MÁY CẮT CỎ CẦN THẲNG

FS 230

MÁY CẮT CỎ CẦN THẲNG

FS 250

MÁY PHÁT QUANG BỤI RẬM

FS 360 C-EM

MÁY CẮT CỎ CẦN THẲNG

FS 55

MÁY PHÁT QUANG BỤI RẬM

FS 550