Hiển thị tất cả 5 kết quả

Không có công việc nào khó khăn hơn so với những việc trên công trường xây dựng và hoạt động tháo dỡ. Và dòng máy cắt Cutquik® của STIHL là một ý tưởng tuyệt vời cho những công việc này. Hiện tại dòng máy cắt của STIHL đang là sản phẩm số một trên toàn thế giới, máy cắt bê tông, gạch, thép STIHL cung cấp sức mạnh vượt trội và dễ dàng điều khiển. Hãy sở hữu ngay dòng máy cắt bê tông, gạch, thép mạnh mẽ, chất lượng và độ tin cậy cao ngay hôm nay.

Lưu ý: STIHL khuyến cáo sử dụng nhiên liệu không quá 10% hàm lượng ethanol. Sử dụng nhiên liệu có nhiều hơn 10% hàm lượng ethanol có thể ảnh hưởng cho thiết bị của bạn và có thể làm mất hiệu lực bảo hành sản phẩm STIHL của bạn.

MÁY CẮT BÊ TÔNG, GẠCH, THÉP

GS 461

MÁY CẮT BÊ TÔNG, GẠCH, THÉP

TS 410

MÁY CẮT BÊ TÔNG, GẠCH, THÉP

TS 420

MÁY CẮT BÊ TÔNG, GẠCH, THÉP

TS 700

MÁY CẮT BÊ TÔNG, GẠCH, THÉP

TS 800