Giữ Kết Nối Với STIHL

Hãy kết nối với STIHL và những người hâm mộ  thông qua mạng xã hội và phương tiện truyền thông. Kết nối trên Facebook, Twitter và YouTube để tham gia gian hàng quảng cáo, xem video sản phẩm STIHL đang hoạt động, xâm nhập vào sản phẩm, chia sẻ hình ảnh của bạn về STIHL và nhiều hơn nữa.

Đăng ký vào nhật ký và thư thông báo của STIHL để biết thêm về sản phẩm mới, đọc các chuyện mục  từ chuyên gia, lời khuyên theo mùa và hơn nữa.e.

Và cuối cùng, cộng đồng Mobile là phương thức dễ dàng để tiếp cận thông tin và tin tức mới nhất từ STIHL

          
Join Us On Facebook

Trở thành một phần của cộng đồng và tương tác với mọi người yêu thích nhãn hiệu STIHL. Trở thành người hâm mộ và yêu thích trang web này.


          
Watch Us On YouTube

Xem video về sự hoat động và tính hữu dụng sản phẩm trên kênh YouTube chính thức của STIHL USA.