STIHL cảnh báo về hàng nhái

Cẩn trọng: Những món hàng ban đầu với giá trị thấp xem ra phải chi trả nhiều chi phí sau đó, máy cưa nhái rẻ tiền thường đi kèm với vòng đời sản phẩm ngắn, công suất yếu, và không an toàn khi sử dụng Mặc dù vậy, đôi khi các sản phẩm giả/nhái không […]